Apometzgeria pubescens

widlicowiec omszony
na stronie — występowanie · znaleziska