takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Viola tricolor agg.

fiołek trójbarwny (agg.)

opis

Zbiór kilku podobnych do siebie gatunków.

Dawniej, przed wejściem do uprawy "bratków" w tysięcach odmian (patrz fiołek ogrodowy (Viola ×wittrockiana)), formy o szczególnie wielkich kwiatach były uprawiane jako ogrodowe rośliny ozdobne.

Rośliny zielne, jednoroczne lub wieloletnie.

space

Korona dość duża, z reguły wyższa niż 15mm. Płatki korony zawsze dłuższe (przynajmniej górne, czasem tylko trochę) niż wąskotrójkątne działki kielicha. U podstawy dolnego płatka, tuż przy ujściu ostrogi dwa paski włosków ułożone ±równolegle i na końcach niemal stykające się, tworząc tam „oczko” lub prążki biegną łukiem i końcami zbliżają się się ku sobie, lecz nie łączą się. [71.2s422]

space

Torebki ±jajowate.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Na różnych siedliskach o charakterze mniej lub bardziej zbliżonym do naturalnego.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Viola sect. Melanium]
  
jednoroczne (↓nie)
Viola tricolor
Viola tricolor (fiołek trójbarwny)
· ta cecha diagnosty ...
· Pędy nieliczne, zwykle słabo rozgałęziające się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
Viola tricolor (fiołek trójbarwny)
bratek zwyczajny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolicie na terenie całego kraju na niżu i w niższych położeniach górskich. Przede wszystkim wyrasta na stanowiskach mniej lub bardziej synantropijnych, nieleśnych, pobocza dróg, nasypy kolejowe, wycinki, brzegi pól, ogrody, sady, parki, tereny trawiaste, unika gleb silnie zasadowych.
  
  
wieloletnie (↑nie)
· ta cecha diagnosty ...
· Pędy zwykle liczne, rozgałęzione u podstawy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  Na stanowiskach naturalnych lub zbliżonych do naturalnych.
  
    
Viola saxatilis ssp. saxatilis (fiołek trwały typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· Szczytowy odcinek przylistków zwykle odlegle karbowanopiłkowany, rzadko kiedy całobrzegi, wąskojajowaty do wąskoodwrotnielancetowatego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
Viola saxatilis (fiołek trwały)
wystepowanie
syn. Viola alpestris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nie rośną na wydmach i piaskach.
    
    
Viola tricolor ssp. curtisii (fiołek trójbarwny nadmorski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Szczytowy odcinek przylistków ±całobrzegi do nieznacznie, odlegle i drobno karbowanopiłkowanego, równowąski, do równowąskoodwrotnielancetowatego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
Viola tricolor ssp. curtisii (fiołek trójbarwny nadmorski)
syn. Viola saxatilis ssp. curtisii · Viola tricolor ssp. maritima · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Głównie na nadmorskich wydmach.