atlas-roslin.pl

Platycladus orientalis (L.) Franco ‘Sieboldii’ [🔉 pla·ti·kla·dus or·i·en·ta·lis]

biota wschodnia ‘Sieboldii’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈