atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Platycladus orientalis (L.) Franco ‘Sieboldii’ [🔉 pla·ti·kla·dus or·i·en·ta·lis]

biota wschodnia ‘Sieboldii’