atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

Gentianaceae Gentianaceae Gentianaceae Gentia…Gentianaceaeniebielistka trwała (Swertia perennis)goryczka tropikalna (Exacum trinervium)
🌸🌱