atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski

Stipa eriocaulis Borbás

ostnica murawowa
Stipa pennata L. ssp. eriocaulis (Borbás) Martinovský et Skalický
Stipa Stipa Stipa StipaStipaostnica powabna (Stipa pulcherrima)ostnica olbrzymia (Stipa gigantea)
Stipa eriocaulis (ostnica murawowa)
22.06.1965, Devinska Kobyla k. Bratysławy, Słowacja; copyright © by Jerzy Kruk XL
Stipa eriocaulis (ostnica murawowa)
XL
Stipa eriocaulis (ostnica murawowa)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Stipa (ostnica)kl 9580

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek ze środkowej i wschodniej Europy. U nas na jednym historycznym stanowisku (Szprotawa na Śląsku) z 1889 r., współcześnie nie stwierdzony mimo prób odnalezienia (2012).

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście