atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Setaria decipiens K.F. Schimp.

włośnica zwodnicza
Setaria ambigua Guss. · Setaria verticillata × Setaria viridis · Setaria viridis (L.) P. Beauv. var. ambigua Guss.
Setaria Setaria Setaria SetariaSetariawłośnica sina (Setaria pumila)włośnica okółkowa (Setaria verticillata)