fot. kc-IMG_1310 (924×666) — copyright © by Krzysztof Ciesielski
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Senecio carpaticus (starzec karpacki)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.08.2009, Małołączniak
copyright © by Krzysztof Ciesielski