fot. pk-Pyrola_media_1_Bartkow_las_06.99 (539×1367) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pyrola media (gruszyczka średnia)

on This page when logged in
you will see 6.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.1999, Bartków, gm. Korczew, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski