fot. 110813-5438_v3 (692×640) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110813-1
owoce z zachowanymi resztkami kielicha
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Padus serotina (czeremcha amerykańska)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.08.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski