fot. 030626-5986 — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.06.2003, Zdbice, k. Wałcza · copyright © by Marek Snowarski