atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.325); wymaga ochr. czynnej

Orchis ustulata L. ssp. ustulata

storczyk drobnokwiatowy typowy

cechy charakterystyczne

Kwitnienie wczesne, maj do początku (połowy) czerwca.

Dolne (3) 4(-6) liści zbliżonych do siebie, tworzą ±wyraźną różyczkę, ±poziomo rozłożone, na spodzie bez kila, zwykle 4 – 5 (5.5)× dłuższe niż szersze.