fot. kc-2015-IMG_7531 (693×866) — copyright © by Krzysztof Ciesielski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.05.2014, woj. zachodniopomorskie
copyright © by Krzysztof Ciesielski