fot. kc-2015-IMG_7514 (884×786) — copyright © by Krzysztof Ciesielski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.05.2014, woj. zachodniopomorskie
copyright © by Krzysztof Ciesielski