fot. 020504-0562 (495×856) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020504-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Listera ovata (listera jajowata)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat; 04.05.2002, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski