atlas-roslin.pl
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Linaria spartea (L.) Willd.

linaria miotlasta lnica sznurowata
Linaria Linaria Linaria LinariaLinariaLinaria simplexlnica marokańska (Linaria maroccana)
Linaria spartea (linaria miotlasta)
cechy diagnostyczne w kluczu:Linaria (lnica)kl 5434

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina roczna. Dawniej uważana za efemerofita, obecnie zadomowiona (2019).

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210901.14.kkcz - Linaria spartea (linaria miotlasta); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210901-14
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #3