atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Linaria spartea (L.) Willd. [🔉 li·na·ri·a *]

linaria miotlasta, lnica sznurowata
Linaria Linaria Linaria LinariaLinarialnica pojedyncza (Linaria simplex)lnica marokańska (Linaria maroccana)
Linaria spartea (linaria miotlasta)
14.07.2022, Grabice, 600 m SW, gm. Gubin (przy drodze do Nowej Wioski); copyright © by Marek Snowarski
Linaria spartea (linaria miotlasta)
Linaria spartea (linaria miotlasta)
XL
Linaria spartea (linaria miotlasta)
XL
Linaria spartea (linaria miotlasta)
Linaria spartea (linaria miotlasta)
XL
Linaria spartea (linaria miotlasta)
Linaria spartea (linaria miotlasta)
Linaria spartea (linaria miotlasta)
Linaria spartea (linaria miotlasta)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Linaria (lnica)kl 5434

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina roczna. Dawniej uważana za efemerofita, obecnie zadomowiona (2019).

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210901.14.kkcz - Linaria spartea (linaria miotlasta); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210901-14
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #3