fot. pk-Linaria_dalmatica_1_SZ_Sivino_6.06 (666×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Linaria dalmatica (lnica dalmacka)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2006, Szczeglacin (hort.), gm. Korczew, woj. mazowieckie (okazy z Sivino, Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski