fot. pk-Linaria_alpina_OB_Munchen_Alpen_Garten_D_07.12_v2 (512×505) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Linaria alpina

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2012, OB Monachium, Alpen Garten
copyright © by Paweł Kalinowski