atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » Ord.Ericales » Fam.Balsaminaceae »

Impatiens [🔉 im·pa·ti·ens]

niecierpek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Rodzaj bardzo bogaty w gatunki, zwłaszcza w rejonach tropikalnych i subtropikalnych. Ogółem liczy ich kilkaset.Rodzaj bardzo bogaty w gatunki, zwłaszcza w rejonach tropikalnych i subtropikalnych. Ogółem liczy ich kilkaset.
W krajowej florze reprezentowany przez jeden, dość częsty, rodzimy gatunek — niecierpka pospolitego (Impatiens noli-tangere), charakterystyczny dla wilgotnych lasów. W krajowej florze reprezentowany przez jeden, dość częsty, rodzimy gatunek — niecierpka pospolitego (Impatiens noli-tangere), charakterystyczny dla wilgotnych lasów.
Częste są też dwa zadomowione gatunki obcego pochodzenia: pospolity niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), czasem towarzyszy niecierpkowi pospolitemu (Impatiens noli-tangere) lecz przeważnie występuje w siedliskach mniej lub bardziej zaburzonych oraz ruderalnych. W dolinach rzek i cieków wodnych często spotyka się ogromnego, onegdaj zdziczałego z ogrodów niecierpka himalajskiego (Impatiens glandulifera).Częste są też dwa zadomowione gatunki obcego pochodzenia: pospolity niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), czasem towarzyszy niecierpkowi pospolitemu (Impatiens noli-tangere) lecz przeważnie występuje w siedliskach mniej lub bardziej zaburzonych oraz ruderalnych. W dolinach rzek i cieków wodnych często spotyka się ogromnego, onegdaj zdziczałego z ogrodów niecierpka himalajskiego (Impatiens glandulifera).
  
↓nieliście naprzeciwległe lub po 3 w okółku, rośliny bardzo duże
Impatiens glandulifera
Impatiens glandulifera
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty duże, 3-3.5 (4) cm długości, różowe, rzadko białe, z małą zakrzywioną ostrogą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Impatiens glandulifera Royle (niecierpek himalajski)
wystepowanie
niecierpek gruczołowaty, niecierpek Roylego · syn. Impatiens roylei Walp. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Uprawiany i powszechnie zdziczały, zwłaszcza w dolinach rzek i potoków na południu kraju.
  
  
↑nie ulistnienie skrętoległe, kwiaty i rośliny mniejsze
  
    
↓niekwiaty żółte lub pomarańczowe
    
      
↓niekwiaty i owoce wzniesione, górne liście większe od dolnych
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Impatiens parviflora
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty jasnożółte, wzniesione, do 20 mm długości, w tym prosta ostroga 4-5 mm; owoce wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pospolity. Lasy, zarośla, ogrody, przypłocia.
      
      
↑nie kwiaty i owoce zwisające, górne liście mniejsze niż środkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty żółte do pomarańczowych, ze zgiętą ostrogą. Kwiaty i owoce zwisające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓niekwiaty żółte, pospolity
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty żółte, 20-35 mm długości, w tym zagięta w dół ostroga 6-12 mm. Przejście w ostrogę stopniowe, ta zagięta mniej niż pod kątem prostym.
  Częsty. Lasy liściaste, wilgotne zarośla i ich skraje.
        
        
↑nie kwiaty pomarańczowe, zawlekany
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Z każdego boku blaszki liściowej po 5-12 (14) ząbków.
Impatiens capensis Meerb. (niecierpek pomarańczowy)
wystepowanie
niecierpek przylądkowy · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Zawleczony, w wilgotnych lasach nad Zalewem Szczecińskim.
        
    
↑nie kwiaty fioletowe, czerwone, czasem białe
  Uprawiane i dziczejące rośliny ozdobne.
    
      
↓nieostroga dłuższa od korony, liście mięsistawe
Impatiens walleriana (niecierpek Wallera)
Impatiens walleriana (niecierpek Wallera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście mięsistawe, spodem ze srebrzystym połyskiem.
Impatiens walleriana Hook. f. in Oliv. (niecierpek Wallera)
niecierpek sułtański, niecierpek Waleriana · Takson uprawiany.[491]
  Rzadko uprawiana roślina ozdobna.
      
        
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
Impatiens ×nova-guinea hort. (niecierpek nowogwinejski)
syn. Impatiens cv. Neuguinea Grup · Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
  Ostatnimi laty często uprawiane odmiany ozdobnych kwiatów letnich. Grupa odmian mieszańców gatunków nowogwinejskich.
        
      
↑nie ostroga krótsza od korony, do 18 mm długości, liście cienkie, spodem matowe
      
        
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kątach liści po 3-8, przewyższają przysadkę. Korona 25-40 mm długości, w tym 12-18 mm ostroga, prosta lub słabo zagięta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Impatiens balfourii Hook. f. (niecierpek Balfoura)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
  Rzadko uprawiany, może dziczeć.
        
        
↑nie kwiaty po 1-2 (3), ostroga krótka lub brak
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kątach liści po 1-2 (3), krótsze od przysadki. Korona do 25 mm długości, w tym 4-10 mm stanowi zagięta ostroga lub często bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Impatiens balsamina L. (niecierpek balsamina)
syn. Balsamina hortensis Desp. · Takson uprawiany.[491]
  Stosunkowo często uprawiany.