atlas-roslin.pl

Impatiens [🔉 im·pa·ti·ens]

niecierpek
W krajowej florze reprezentowany przez jeden, dość częsty, rodzimy gatunek — niecierpka pospolitego (Impatiens noli-tangere), charakterystyczny dla wilgotnych lasów.
Częste są też dwa zadomowione gatunki obcego pochodzenia: pospolity niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), czasem towarzyszy niecierpkowi pospolitemu (Impatiens noli-tangere) lecz przeważnie występuje w siedliskach mniej lub bardziej zaburzonych oraz ruderalnych. W dolinach rzek i cieków wodnych często spotyka się ogromnego, onegdaj zdziczałego z ogrodów niecierpka himalajskiego (Impatiens glandulifera).
  
↓nieliście naprzeciwległe lub po 3 w okółku, rośliny bardzo duże
Impatiens glandulifera
Impatiens glandulifera
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiaty duże, 3 – 3.5 (4) cm długości, różowe, rzadko białe, z małą zakrzywioną ostrogą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
wystepowanie
niecierpek gruczołowaty, niecierpek Roylego · syn. Impatiens roylei · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Uprawiany i powszechnie zdziczały, zwłaszcza w dolinach rzek i potoków na południu kraju.
  
  
↑nie ulistnienie skrętoległe, kwiaty i rośliny mniejsze
  
    
↓niekwiaty żółte lub pomarańczowe
    
      
↓niekwiaty i owoce wzniesione, górne liście większe od dolnych
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Impatiens parviflora
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Kwiaty jasnożółte, wzniesione, do 20 mm długości, w tym prosta ostroga 4 – 5 mm; owoce wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Pospolity. Lasy, zarośla, ogrody, przypłocia.
      
      
↑nie kwiaty i owoce zwisające, górne liście mniejsze niż środkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Kwiaty żółte do pomarańczowych, ze zgiętą ostrogą. Kwiaty i owoce zwisające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
      
        
↓niekwiaty żółte, pospolity
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Kwiaty żółte, 20 – 35 mm długości, w tym zagięta w dół ostroga 6 – 12 mm. Przejście w ostrogę stopniowe, ta zagięta mniej niż pod kątem prostym.
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Lasy liściaste, wilgotne zarośla i ich skraje.
        
        
↑nie kwiaty pomarańczowe, zawlekany
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Z każdego boku blaszki liściowej po 5 – 12 (14) ząbków.
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
wystepowanie
niecierpek przylądkowy · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Zawleczony, w wilgotnych lasach nad Zalewem Szczecińskim.
        
    
↑nie kwiaty fioletowe, czerwone, czasem białe
  Uprawiane i dziczejące rośliny ozdobne.
    
      
↓nieostroga dłuższa od korony, liście mięsistawe
Impatiens walleriana (niecierpek Wallera)
Impatiens walleriana (niecierpek Wallera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Liście mięsistawe, spodem ze srebrzystym połyskiem.
Impatiens walleriana (niecierpek Wallera)
niecierpek sułtański, niecierpek Waleriana · takson uprawiany
  Rzadko uprawiana roślina ozdobna.
      
        
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
Impatiens ×nova-guinea (niecierpek nowogwinejski)
syn. Impatiens cv. Neuguinea Grup · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Ostatnimi laty często uprawiane odmiany ozdobnych kwiatów letnich. Grupa odmian mieszańców gatunków nowogwinejskich.
        
      
↑nie ostroga krótsza od korony, do 18 mm długości, liście cienkie, spodem matowe
      
        
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Kwiaty w kątach liści po 3 – 8, przewyższają przysadkę. Korona 25 – 40 mm długości, w tym 12 – 18 mm ostroga, prosta lub słabo zagięta.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Impatiens balfourii (niecierpek Balfoura)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Rzadko uprawiany, może dziczeć.
        
        
↑nie kwiaty po 1 – 2 (3), ostroga krótka lub brak
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Kwiaty w kątach liści po 1 – 2 (3), krótsze od przysadki. Korona do 25 mm długości, w tym 4 – 10 mm stanowi zagięta ostroga lub często bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Impatiens balsamina (niecierpek balsamina)
syn. Balsamina hortensis · takson uprawiany
  Stosunkowo często uprawiany.