fot. zd-Impatiens_capensis2011__110c_v2 (884×694) — copyright © by Zygmunt Dajdok
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.09.2011, okolice Bolesławic, Jez. Dąbie
copyright © by Zygmunt Dajdok