atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Impatiens balfourii Hook. f. [🔉 im·pa·ti·ens *]

niecierpek Balfoura
Impatiens Impatiens Impatiens ImpatiensImpatiensniecierpek balsamina (Impatiens balsamina)niecierpek Wallera (Impatiens walleriana)