efemerofit [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Vallisneria spiralis L.

nurzaniec śrubowy walisneria śrubowata
na stronie — występowanie · znaleziska
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
18.08.1901 copyright © by Jerzy Kruk XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL

występowanie

Bylina wodna, o nieco wyższych wymaganiach cieplnych niż zapewnia nasz klimat. Stwierdzona w systemie jezior podgrzanych przez systemy chłodzenia elektrowni Konin. Używana w akwarystyce.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: początek lat 90-tych XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19010818.KRA201567.jkr - Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
jkr.010818-KRA201567
leg.   #3
znalezisko 00010000.KRA201569.jkr - Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
jkr.KRA201569
leg.   #2