atlas-roslin.pl

Vallisneria spiralis L.

nurzaniec śrubowy, walisneria śrubowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
18.10.2021, Wzniesienia Gubińskie, Jasień; copyright © by Romuald Piotrowski
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
XL
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vallisneria spiralis (nurzaniec śrubowy)
Bylina wodna, o nieco wyższych wymaganiach cieplnych niż zapewnia nasz klimat. Stwierdzona w systemie Jezior Konińskich podgrzanych przez systemy chłodzenia elektrowni Konin; w takich warunkach jest gatunkiem inwazyjnym. Używana w akwarystyce.Bylina wodna, o nieco wyższych wymaganiach cieplnych niż zapewnia nasz klimat. Stwierdzona w systemie Jezior Konińskich podgrzanych przez systemy chłodzenia elektrowni Konin; w takich warunkach jest gatunkiem inwazyjnym. Używana w akwarystyce.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: początek lat 90-tych XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections