atlas-roslin.pl
U
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord. Rosales » Fam. Rosaceae »

Fragaria [🔉 fra·ga·ri·a]

poziomka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosaceae (różowate)kl 4531
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Rosaceae (różowate)kl 4531
↓nieuprawiane
Fragaria xananassa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty duże, ponad 2.5 cm średnicy; działki po przekwitnięciu zwykle przylegają do rozrastającego się dna kwiatowego. Owoce duże, zwykle nieregularnego kształtu, z szerokim, przynajmniej w jednym kierunku wierzchołku.
▶ Fragaria ×ananassa Duchesne (poziomka truskawka)
truskawka · syn. Fragaria grandiflora Ehrh. · Fragaria chiloensis × virginiana · takson uprawiany[491]
↑nie rośliny dziko rosnące, kwiaty i owocostany drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty poniżej 2 (2.5) cm średnicy. Owoce mniejsze, zwykle regularnego kształtu, z zaostrzonym końcem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niekwiatostan wyraźnie dłuższy od liści
Fragaria moschata (poziomka wysoka)
Fragaria moschata (poziomka wysoka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich ostający od owocostanu. Owocostany, stożkowate, trudno oddzielają się, czerwone tylko po stronie nasłonecznionej, dojrzewają nierówno, nie zawsze i zwykle w niewielkiej liczbie; niełupki nierównomiernie rozwinięte, zanurzone do powierzchni; zapach silny muszkatowy. Szypułki kwiatów owłosione prostopadle odstająco. Dno kwiatowe całe owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Fragaria moschata Duchesne (poziomka wysoka)
wystepowanie - Fragaria moschata (poziomka wysoka)
syn. Fragaria elatior Ehrh. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Lasy liściaste, zarośla i ich skraje, dawniej także uprawiana i dziczejąca.
↑nie kwiatostan krótszy lub nieco dłuższy od liści
↓niekielich odstający, szczytowy ząbek równy lub większy od sąsiednich
Fragaria vesca
Fragaria vesca
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich ostający od owocostanu i wywinięty do tyłu. Owocostan czerwony, kulisty do stożkowatego, łatwo odłącza się odpada; niełupki rozmieszczone na jego powierzchni. Szypułki kwiatów przylegająco owłosione. Dno kwiatowe owłosione tylko w nasadzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Fragaria vesca L. (poziomka pospolita)
wystepowanie - Fragaria vesca (poziomka pospolita)
(potocznie: "poziomka bezrozłogowa") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Pospolita na terenie całego kraju. Występuje w widnych lasach i na ich skraju, w zaroślach, na zrębach. W uprawie znajdują się ogrodowe odmiany poziomek.
↑nie kielich przylegający, szczytowy ząbek mniejszy od sąsiednich
Fragaria viridis (poziomka twardawa)
Fragaria viridis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich przylegający do owocostanu i razem z nim się odrywający. Owocostan ciemnoczerwony, gruszkowaty, z głęboko zanurzonymi niełupkami; zapach słaby.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Fragaria viridis Duchesne (poziomka twardawa)
wystepowanie - Fragaria viridis (poziomka twardawa)
poziomka pagórkowa · poziomka twarda · syn. Fragaria collina Ehrh. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche murawy, zarośla, skraje lasów.

Porównaj też pięciornik drobnokwiatowy (Potentilla micrantha)

cechy diagnostyczne w kluczu:Rosaceae (różowate)kl 4531
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosaceae (różowate)kl 4531

wymagania i uprawa

cechy diagnostyczne w kluczu:Rosaceae (różowate)kl 4531

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.278 [71.4]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.238+216k [15]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.310+395+452 [86.10]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.144 [16.7]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.342 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.221 [9]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., Juzepczuk S., 1941 — Flora URSS. T.10 Rosaceae p.58 [85.10]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.47 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.310 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III p.254 [446]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji