atlas-roslin.pl

Fragaria [🔉 fra·ga·ri·a]

poziomka
  
↓nieuprawiane
Fragaria xananassa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlas ...
· Kwiaty duże, ponad 2.5 cm średnicy; działki po przekwitnięciu zwykle przylegają do rozrastającego się dna kwiatowego. Owoce duże, zwykle nieregularnego kształtu, z szerokim, przynajmniej w jednym kierunku wierzchołku.
Fragaria ×ananassa (poziomka truskawka)
truskawka · syn. Fragaria grandiflora · Fragaria chiloensis × virginiana · takson uprawiany
  
  
↑nie rośliny dziko rosnące, kwiaty i owocostany drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Kwiaty poniżej 2 (2.5) cm średnicy. Owoce mniejsze, zwykle regularnego kształtu, z zaostrzonym końcem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
  
    
↓niekwiatostan wyraźnie dłuższy od liści
Fragaria moschata (poziomka wysoka)
Fragaria moschata (poziomka wysoka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
· Kielich ostający od owocostanu. Owocostany, stożkowate, trudno oddzielają się, czerwone tylko po stronie nasłonecznionej, dojrzewają nierówno, nie zawsze i zwykle w niewielkiej liczbie; niełupki nierównomiernie rozwinięte, zanurzone do powierzchni; zapach silny muszkatowy. Szypułki kwiatów owłosione prostopadle odstająco. Dno kwiatowe całe owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Fragaria moschata (poziomka wysoka)
wystepowanie
syn. Fragaria elatior · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, zarośla i ich skraje, dawniej także uprawiana i dziczejąca.
    
    
↑nie kwiatostan krótszy lub nieco dłuższy od liści
    
      
↓niekielich odstający, szczytowy ząbek równy lub większy od sąsiednich
Fragaria vesca
Fragaria vesca
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kielich ostający od owocostanu i wywinięty do tyłu. Owocostan czerwony, kulisty do stożkowatego, łatwo odłącza się odpada; niełupki rozmieszczone na jego powierzchni. Szypułki kwiatów przylegająco owłosione. Dno kwiatowe owłosione tylko w nasadzie.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Fragaria vesca (poziomka pospolita)
wystepowanie
(potocznie: poziomka bezrozłogowa) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita na terenie całego kraju. Występuje w widnych lasach i na ich skraju, w zaroślach, na zrębach. W uprawie znajdują się ogrodowe odmiany poziomek.
      
      
↑nie kielich przylegający, szczytowy ząbek mniejszy od sąsiednich
Fragaria viridis (poziomka twardawa)
Fragaria viridis
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Kielich przylegający do owocostanu i razem z nim się odrywający. Owocostan ciemnoczerwony, gruszkowaty, z głęboko zanurzonymi niełupkami; zapach słaby.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. ta ...
Fragaria viridis (poziomka twardawa)
wystepowanie
poziomka pagórkowa, poziomka twarda · syn. Fragaria collina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zarośla, skraje lasów.

Porównaj też pięciornik drobnokwiatowy (Potentilla micrantha)

      

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin