fot. bg-2008-1-Euphorbia_exigua18 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

po prawej stronie wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia)
18.06.2008, pole cebuli w okolicy Winiar, Niecka Nidziańska · copyright © by Błażej Gierczyk