atlas-roslin.pl

Erysimum hungaricum Zapał. [🔉 e·ry·si·mum *]

pszonak węgierski
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Simonk. [🔉 e·ry·si·mum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg niektórych autorów pszonak pieniński (Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł.) i E. wahlenbergii są tożsame z tym gatunkiem. [MS (2024-1-12)]

występowanie

Takson wyłączony z flory Polski [takson ten zawiera E. pieninicum i E. wahlenbergii]. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.214 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku. Na liście jako. E. hungaricus.
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji