atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Malvidae » Ord.Brassicales » Fam.Brassicaceae » Erysimum »

Erysimum hungaricum Zapał. [🔉 e·ri·si·mum *]

pszonak pieniński, pszonak węgierski
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Simonk. [🔉 e·ri·si·mum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Erysimum Erysimum Erysimum ErysimumErysimumpszonak jastrzębcolistny (Erysimum hieraciifolium)pszonak pieniński (Erysimum pieninicum)
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1484

występowanie

Takson wyłączony z flory Polski [takson ten zawiera E. pieninicum i E. wahlenbergii].[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.214 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku. Na liście jako. E. hungaricus.
Wg niektórych autorów E. pieninicum i E. wahlenbergii są tożsame z tym gatunkiem. Wg niektórych autorów E. pieninicum i E. wahlenbergii są tożsame z tym gatunkiem.
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem