fot. m-Erica-tetralix-IX.10.2 (646×866) — copyright © by Adam Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Erica tetralix (wrzosiec bagienny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Feldberg, Niemcy
copyright © by Adam Makowski