atlas-roslin.pl

Oxycoccus [🔉 o·ksi·kok·kus]

żurawina
cechy diagnostyczne w kluczu:Ericaceae (wrzosowate)kl 5107
  
↓nieliście podługowate, tępe, kwiaty po 5 – 8
Oxycoccus macrocarpus (żurawina wielkoowocowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Kwiaty po 5 – 8 w kwiatostanie, płatki 6 – 10 mm długości, podkwiatki duże, 1 – 1.5 mm szerokości, jajowato-eliptyczne, stojące tuż pod kielichem.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Oxycoccus macrocarpus (żurawina wielkoowocowa)
wystepowanie
syn. Vaccinium macrocarpon · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Uprawiana i zdziczała na torfowiskach.
  
  
↑nie liście jajowate do trójkątnie jajowatych, ostre, kwiaty po 1 – 3 (5)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Kwiaty po 1 – 3 (5) w kwiatostanie, płatki 5 – 6 mm długości; podkwiatki drobne, ±do 0.5 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna ...
  Gatunki rodzime.
  
    
↓nieliście większe, szypułka owłosiona
Oxycoccus palustris (żurawina błotna)
Oxycoccus palustris (żurawina błotna)
Oxycoccus palustris (żurawina błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kwiaty po (1) 2 – 4, szypułki kwiatów zwykle krótko owłosione; podkwiatki języczkowate lub łopatkowate, na brzegu orzęsione, osadzone ± powyżej połowy szypułki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Oxycoccus palustris (żurawina błotna)
wystepowanie
syn. Oxycoccus quadripetalus · Vaccinium oxycoccos · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, bory bagienne.
    
    
↑nie rośliny drobniejsze, szypułka naga
Oxycoccus microcarpus (żurawina drobnoowocowa)
Oxycoccus microcarpus (żurawina drobnoowocowa)
Oxycoccus microcarpus (żurawina drobnoowocowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Kwiaty po 1 (2,3), szypułki nagie, z nagimi jajowato-lancetowatymi podkwiatkami osadzonymi blisko nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Oxycoccus microcarpus (żurawina drobnoowocowa)
żurawina drobnolistkowa · syn. Vaccinium microcarpum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie, głównie na północy Polski.