fot. SM-20090419-1-Equisetum_arvense-01 (206×875) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090419-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Equisetum arvense (skrzyp polny)
szczyt wiosennego pędu zarodnionośnego; 19.04.2009, Równina Torzymska, Rzepinek
copyright © by Michał Smoczyk