fot. SM-20090419-1-Equisetum_arvense-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Equisetum arvense (skrzyp polny)

on This page when logged in
you will see 4.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

szczyt wiosennego pędu zarodnionośnego
19.04.2009, Równina Torzymska, Rzepinek · copyright © by Michał Smoczyk