atlas-roslin.pl

Epilobium [🔉 e·pi·lo·bi·um]

wierzbownica
  
↓niewszystkie liście skrętoległe
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Chamaenerion palustre (wierzbówka nadrzeczna)
Chamaenerion palustre (wierzbówka nadrzeczna)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Płatki korony całobrzegie lub bardzo płytko wycięte; górne nieco mniejsze przez co kwiaty słabo grzbieciste. Kielich podzielony do nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
  
  
↑nie przynajmniej dolne liście naprzeciwległe lub w okółkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Hypancjum krótkie ale wyraźne, do 2.5 mm długości, lejkowate do dzwonkowatego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
  
    
↓nieznamię podzielone na 4 ±rozchylone łatki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Łodyga obła bez zbiegających od liści listew lub linii, jej powierzchnia równomiernie mniej lub bardziej gęsto owłosiona.
    
    
↑nie znamię niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Łodyga z 2 – 4 mniej lub bardziej wyraźnymi, nagimi lub owłosionymi, listwami lub liniami zbiegającymi od nasady liści, co sprawia czasami wrażenie kanciastości łodygi
    

oznaczanie

Gatunki z tego rodzaju są stosunkowo trudne w oznaczaniu z uwagi na znaczne podobieństwo wyglądu w obrębie „dużych cech morfologicznych”. A co za tym idzie, dla niewprawnego obserwatora, wiele gatunków wygląda na pierwszy rzut oka tak samo. Jednak gdy zwróci się uwagę na diagnostycznie istotne detale i idzie kluczem, oznaczenie nie powinno być nazbyt trudne.
Dla skutecznego oznaczenia trzeba zwrócić uwagę na detale (konieczne lupa) związane z budową kwiatu, owłosieniem, owocami, nasionami, powierzchnią łodygi; przydatna jest też obserwacja organów rozmnażania wegetatywnego (te są wykształcane zwykle dopiero jesienią). Stąd łatwiejsze i pewniejsze jest oznaczanie przez uważną obserwację roślin na stanowisku i ich rozwoju na stanowisku. Do zielnika należy zbierać rośliny w drugiej połowie lata lub jesienią, obowiązkowo z kwiatami, dojrzałymi owocami (z nasionami), z częścią podziemną (zachowując organy rozmnażania wegetatywnego - w zależności od gatunków mogą to być różnej formy różyczki liściowe na krótkich lub długich rozłogach).

space

Osobny problem stanowią liczne mieszańce międzygatunkowe, trwają one w danym miejscu długo, także po wymarciu roślin rodzicielskich, z uwagi na wysoką zdolność do rozmnażania się i ekspansji przez organy wegetatywne.

Byliny zielne, mogą kwitnąć już w pierwszym roku, o wysokiej zdolności do rozmnażania wegetatywnego (w zależności od gatunku przez kłącza nadziemne i podziemne, podziemne pączki zimujące — turiony, różyczki liściowe).

space

Ulistnienie (przynajmniej w dole łodygi i na rozłogach) naprzeciwległe lub okółkowe, w górze łodygi zwykle skrętoległe. Liście pojedyncze, całobrzegie, piłkowane lub ząbkowane przy czym nie wierzchołki nie związane z zakończeniami nerwów bocznych.

space

Hypancjum krótkie (do 2.5 mm długości) ale dostrzegalne (w sekcji Chamaenerion b. krótkie, niewidoczne), lejkowate lub miseczkowate, znacznie krótsze od zalążni, po przekwitnięciu odpadające.

space

Pręciki w dwóch okółkach po 4 w każdym. Zalążnia z czterech owocolistków, szyjka słupka prosta, znamię podzielone na 4 łatki lub niepodzielone, wtedy maczugowate lub elipsoidalne.

Owocem jest długa, równowąska torebka z czteroma komorami i czterograniasta, otwiera się od góry do dołu, czteroma klapami, jej koniec jest beznasiennym dzióbkiem. Szypuła jest znacznie krótsza od owocu.

space

space