fot. 110225-6754_v2 (906×884) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100828-5 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
kłoski
z zielnika
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.08.2010, Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski