fot. 100828-4737_v2 (823×566) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100828-5
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Echinochloa crus-galli (chwastnica jednostronna)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.08.2010, Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski