fot. 110112-6377 (743×672) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swA_4 || stereopara wąska || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
wypreparowane kłoski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski