fot. zkc-pict039c (884×647) — copyright © by Zygmunt Kącki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crassula aquatica (uwroć wodna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Stawy Milickie w okol. Potaszni
copyright © by Zygmunt Kącki