atlas-roslin.pl

Clematis ×jouiniana C. K. Schneid. [🔉 kle·ma·tis *]

powojnik pośredni
Clematis heracleifolia Davidiana × C. vitalba [🔉 kle·ma·tis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clematis Clematis Clematis Clematispowojnik potrójny (Clematis ×triternata)powojnik rurkowaty (Clematis heracleifolia var. tubulosa)
🌸🌱
Clematis xjouiniana
cv. 'Praecox' – kwitnąca roślina; 20.08.2005, Ogród Dendrologiczny Wojsławice.; copyright © by Jacek Soboń
Clematis ×jouiniana (powojnik pośredni)
cv. Praecox
Clematis ×jouiniana (powojnik pośredni)
cv. Praecox

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Clematis ×jouiniana (powojnik pośredni)
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]
🌱
wysokość: do 2 m

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1)