atlas-roslin.pl

turzyce o kłosach różnych i dwóch znamionach

Carex Carex Carex CarexCarex🔑turzyce z pojedynczym kłosemturzyce o kłosach różnych, trzech znamionach i dwóch lub więcej kłosach męskich

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Carex (turzyca)kl 1275
Słupek z dwoma znamionami.
W kwiatostanie występują ±znacznie różniące się wyglądem kłosy, prawie zawsze jednopłciowe:
· kłosy męskie — zwykle górne 1 – 5, znacznie węższe poza okresem kwitnienia i
· kłosy żeńskie (zwykle dolne w kwiatostanie, grubsze). Czasem dolne kłosy żeńskie nietypowo wykształcone z kwiatami męskimi w górze.
Kłosy boczne często na szypułach.
Owoce dwustronnie wypukłe.
  
↓niez długimi lub krótkimi czołgającymi się kłączami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
  
    
↓niełuskowate pochwy z kilem, siatkowato rozszczepiające się
Carex buekii (turzyca Bueka)
Carex buekii (turzyca Bueka)
Carex buekii (turzyca Bueka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Liście 5 – 8 (10) mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
Carex buekii (turzyca Bueka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, moczary.
    
    
↑nie łuskowate pochwy bez kila i nie rozszczepiają się siatkowato
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Jeśli kłosy żeńskie silnie wydłużone (jak w powyższej alternatywie klucza) to dolna podsadka znacznie dłuższa od kwiatostanu.
    
      
↓niepęcherzyki z jasnymi nerwami
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Dolna podsadka tak długa jak kwiatostan lub wyższa od niego.
· ta cecha di ...
      
        
↓nieduże
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
kłos żeński na początku kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznacz ...
· Przysadki kwiatów żeńskich lancetowate, rzadko do jajowatych, węższe od pęcherzyków i zwykle 1.5×dłuższe od nich, rzadko im równe, bardzo rzadko krótsze; ostre, czarno-purpurowe lub brązowe, rzadko brunatnawe, z ±szerokim paskiem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
wystepowanie
syn. Carex acuta · Carex acuta var. rufa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Szuwary, olsy.

Podobnie (na pierwszy rzut oka) wygląda także pospolita turzyca błotna (Carex acutiformis) — jednoznacznie różni się ona trzema znamionami słupka, przysadki są długo zaostrzone a pęcherzyki z krótkim, wyciętym dzióbkiem.

        
        
↑nie mniejsze
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex nigra (turzyca pospolita)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ozna ...
· Przysadki kwiatów żeńskich podługowato-jajowate do jajowatych, wyraźnie krótsze od pęcherzyków, rzadziej prawie im równe; tępe, rzadziej nieco zaostrzone, ciemnobrązowe, z jaśniejszym pasem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
Carex nigra (turzyca pospolita)
wystepowanie
syn. Carex acuta var. nigra (α) · Carex fusca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe łąki, torfowiska.
        
          
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Roślina długorozłogowa, 20 – 30 cm wysokości. Najniższa podsadka krótsza od kwiatostanu, szydlasta.
Carex dacica (turzyca dacka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Karpaty i góry Półwyspu Bałkańskiego, w partiach od regla górnego.
          
      
↑nie pęcherzyki bez nerwów
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Pęd słabo szorstki, niekiedy gładki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
wystepowanie
syn. Carex rigida · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Roślina wysokogórska. W piętrze kosodrzewiny i wyżej.
      
  
↑nie bez czołgających się kłączy, zwykle tworzą kępy
  
    
↓niedolna podsadka dłuższa od kwiatostanu
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
kłos żeński na początku kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Pęcherzyki obustronnie wypukłe, z nerwami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
wystepowanie
syn. Carex acuta · Carex acuta var. rufa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sprawdź też w tej pozycji klucza.
    
    
↑nie dolna podsadka krótsza od kwiatostanu
    
      
↓niepochwy liściowe jasne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Kłosy męskie 1 – 2, 3 – 6 cm długości. Kłosy żeńskie 2 – 3, 2 – 6 cm długości, często z kwiatami męskimi na szczycie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
      
        
↓niepęcherzyki szersze, z wyraźnymi nerwami
Carex elata (turzyca sztywna)
Carex elata (turzyca sztywna)
XL
Carex elata (turzyca sztywna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kłosy męskie 1 – 3, żeńskie 2 – 4.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Carex elata (turzyca sztywna)
wystepowanie
syn. Carex hudsonii · Carex stricta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Szuwary, torfowiska, olsy.
        
        
↑nie pęcherzyki węższe, bez lub niewyraźnie unerwione
Carex omskiana (turzyca omska)
XL
Carex omskiana (turzyca omska)
XL
Carex omskiana (turzyca omska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, r ...
· Kłos męski 1, żeńskie 3.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Carex omskiana (turzyca omska)
wystepowanie
syn. Carex elata ssp. omskiana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek borealny, spotykany w zachodniej Polsce. Szuwary, torfowiska, olsy.
        
      
↑nie pochwy liściowe ciemne, wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Kłoski męskie 1 – 2.5 (3) cm długości. Kłoski żeńskie 1 – 2 (3) cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
      
        
↓niepęcherzyki płasko-wypukłe, unerwione
Carex juncella (turzyca sitowata)
XL
Carex juncella (turzyca sitowata)
Carex juncella (turzyca sitowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Korzenie gęsto i dość długo brunato-żółtawo owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
Carex juncella (turzyca sitowata)
wystepowanie
syn. Carex nigra ssp. juncell · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Torfowiska, brzegi wód.
        
        
↑nie pęcherzyki dwustronnie wypukłe, bez nerwów
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
XL
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Korzenie gęsto, krótko szarawo-biało owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
wystepowanie
syn. Carex caespitosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfiaste łąki, olsy.