atlas-roslin.pl
klucz główny » system » Tracheophyta » Euphyllophyta » Spermatophyta » Magnoliophyta » klad 11757 » core angiosperms » klad 11759 » Monocotyledoneae » klad 5626 » klad 11762 » klad 11764 » klad 5694 » commelinids » klad 6883 » Poales » klad 6336 » Cyperid clade » Cyperaceae » Carex »

turzyce o kłosach różnych i dwóch znamionach

Carex Carex Carex CarexCarex🔑turzyce z pojedynczym kłosemturzyce o kłosach różnych, trzech znamionach i dwóch lub więcej kłosach męskich

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Carex (turzyca)kl 1275
Słupek z dwoma znamionami.
W kwiatostanie występują ±znacznie różniące się wyglądem kłosy, prawie zawsze jednopłciowe:
· kłosy męskie — zwykle górne 1-5, znacznie węższe poza okresem kwitnienia i
· kłosy żeńskie (zwykle dolne w kwiatostanie, grubsze). Czasem dolne kłosy żeńskie nietypowo wykształcone z kwiatami męskimi w górze.
Kłosy boczne często na szypułach.
Owoce dwustronnie wypukłe. Słupek z dwoma znamionami.
W kwiatostanie występują ±znacznie różniące się wyglądem kłosy, prawie zawsze jednopłciowe:
· kłosy męskie — zwykle górne 1-5, znacznie węższe poza okresem kwitnienia i
· kłosy żeńskie (zwykle dolne w kwiatostanie, grubsze). Czasem dolne kłosy żeńskie nietypowo wykształcone z kwiatami męskimi w górze.
Kłosy boczne często na szypułach.
Owoce dwustronnie wypukłe.
  
↓niez długimi lub krótkimi czołgającymi się kłączami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niełuskowate pochwy z kilem, siatkowato rozszczepiające się
Carex buekii (turzyca Bueka)
Carex buekii (turzyca Bueka)
Carex buekii (turzyca Bueka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 5-8 (10) mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Brzegi wód, moczary.
    
    
↑nie łuskowate pochwy bez kila i nie rozszczepiają się siatkowato
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Jeśli kłosy żeńskie silnie wydłużone (jak w powyższej alternatywie klucza) to dolna podsadka znacznie dłuższa od kwiatostanu.
    
      
↓niepęcherzyki z jasnymi nerwami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolna podsadka tak długa jak kwiatostan lub wyższa od niego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nieduże
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
kłos żeński na początku kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki kwiatów żeńskich lancetowate, rzadko do jajowatych, węższe od pęcherzyków i zwykle 1.5×dłuższe od nich, rzadko im równe, bardzo rzadko krótsze; ostre, czarno-purpurowe lub brązowe, rzadko brunatnawe, z ±szerokim paskiem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
wystepowanie
syn. Carex acuta · Carex acuta var. rufa · 491
  Szuwary, olsy.

Podobnie (na pierwszy rzut oka) wygląda także pospolita turzyca błotna (Carex acutiformis) — jednoznacznie różni się ona trzema znamionami słupka, przysadki są długo zaostrzone a pęcherzyki z krótkim, wyciętym dzióbkiem.

        
        
↑nie mniejsze
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex nigra (turzyca pospolita)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki kwiatów żeńskich podługowato-jajowate do jajowatych, wyraźnie krótsze od pęcherzyków, rzadziej prawie im równe; tępe, rzadziej nieco zaostrzone, ciemnobrązowe, z jaśniejszym pasem wzdłuż nerwu środkowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex nigra (turzyca pospolita)
wystepowanie
syn. Carex acuta var. nigra (α) · Carex fusca · 491
  Podmokłe łąki, torfowiska.
        
          
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
XL
Carex dacica (turzyca dacka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina długorozłogowa, 20-30 cm wysokości. Najniższa podsadka krótsza od kwiatostanu, szydlasta.
  Karpaty i góry Półwyspu Bałkańskiego, w partiach od regla górnego.
          
      
↑nie pęcherzyki bez nerwów
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
Carex bigelowii ssp. rigida (turzyca tęga mocna)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęd słabo szorstki, niekiedy gładki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Roślina wysokogórska. W piętrze kosodrzewiny i wyżej.
      
  
↑nie bez czołgających się kłączy, zwykle tworzą kępy
  
    
↓niedolna podsadka dłuższa od kwiatostanu
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
kłos żeński na początku kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pęcherzyki obustronnie wypukłe, z nerwami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
wystepowanie
syn. Carex acuta · Carex acuta var. rufa · 491
  Sprawdź też w tej pozycji klucza.
    
    
↑nie dolna podsadka krótsza od kwiatostanu
    
      
↓niepochwy liściowe jasne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy męskie 1-2, 3-6 cm długości. Kłosy żeńskie 2-3, 2-6 cm długości, często z kwiatami męskimi na szczycie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓niepęcherzyki szersze, z wyraźnymi nerwami
Carex elata (turzyca sztywna)
Carex elata (turzyca sztywna)
XL
Carex elata (turzyca sztywna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy męskie 1-3, żeńskie 2-4.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex elata (turzyca sztywna)
wystepowanie
syn. Carex hudsonii · Carex stricta · 491
  Szuwary, torfowiska, olsy.
        
        
↑nie pęcherzyki węższe, bez lub niewyraźnie unerwione
Carex omskiana (turzyca omska)
XL
Carex omskiana (turzyca omska)
XL
Carex omskiana (turzyca omska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos męski 1, żeńskie 3.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex omskiana (turzyca omska)
wystepowanie
syn. Carex elata ssp. omskiana · 491
  Gatunek borealny, spotykany w zachodniej Polsce. Szuwary, torfowiska, olsy.
        
      
↑nie pochwy liściowe ciemne, wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski męskie 1-2.5 (3) cm długości. Kłoski żeńskie 1-2 (3) cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓niepęcherzyki płasko-wypukłe, unerwione
Carex juncella (turzyca sitowata)
XL
Carex juncella (turzyca sitowata)
Carex juncella (turzyca sitowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korzenie gęsto i dość długo brunato-żółtawo owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex juncella (turzyca sitowata)
wystepowanie
syn. Carex nigra ssp. juncella · 491
  Torfowiska, brzegi wód.
        
        
↑nie pęcherzyki dwustronnie wypukłe, bez nerwów
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
XL
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korzenie gęsto, krótko szarawo-biało owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex cespitosa (turzyca darniowa)
wystepowanie
syn. Carex caespitosa · 491
  Torfiaste łąki, olsy.