fot. pk-Carex_juncella_1a_Leonow_05._13 (351×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex juncella (turzyca sitowata)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Drażniew, las Leonów, gm. Korczew, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski