fot. elisma.wodna_Luronium.natans.PICT7835 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Luronium natans (elisma wodna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Ogród Botaniczny w Libercu, Czechy · copyright © by Jacek Soboń