atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Triglochino-Glaucetum maritimaeWilk.-Mich. 1963

zespół świbki i miecznika nadmorskiego
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Triglochino-Glaucetum maritimae
Triglochino-Glaucetum maritimae
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko półnaturalne (seminaturalne) • rozpowszechnienie: bardzo rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 1340!priorytetowe ds,ds2 - śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (O.Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska śródlądowe)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Triglochino-Glaucetum maritimae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Triglochino-Glaucetum maritimae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji