atlas-roslin.pl

(związek) All.Armerion maritimae Br.-Bl. et De Leeuw 1936

słone łąki nadmorskie (słonawy)(zasolone murawy, często wypasane)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Armerion maritimae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Armerion maritimae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Armerion maritimae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) ⇒ ChCl.