atlas-roslin.pl

(związek) All.Armerion maritimae Br.-Bl. et De Leeuw 1936

słone łąki nadmorskie (słonawy)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Armerion maritimae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Armerion maritimae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Armerion maritimae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) ⇒ ChCl.