(związek) All.Lemnion gibbae R.Tx. et A.Schwabe 1974 in R.Tx. 1974

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Lemnion gibbae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Lemnion gibbae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Lemnion gibbae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Lemnetalia minoris ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Lemnion gibbae

  Ass.Lemnetum gibbae
  
  Ass.Spirodeletum polyrhizae