(zespół) Ass.Ricciocarpetum natantis Segal 1963 em. R.Tx. 1974

Ricciocarpos natans (wgłębik pływający)
31.08.2011, Wzniesienia Żarskie; copyright © by Piotr Kobierski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ricciocarpetum natantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ricciocarpetum natantis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ricciocarpetum natantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Lemnetalia minoris ⇒ ChCl.