(zespół) Ass.Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) W.Koch 1954 em. R.Tx. et A.Schwabe 1974 in R.Tx. 1974

Spirodeletum polyrhizae
22.09.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Spirodeletum polyrhizae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Spirodeletum polyrhizae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Spirodeletum polyrhizae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Spirodeletum polyrhizae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Lemnion gibbae

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Lemnetalia minoris ⇒ ChCl.