(związek) All.Lemno minoris-Salvinion natantis Slavnić 1956 em. R.Tx. et A.Schwabe 1981

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Lemno minoris-Salvinion natantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Lemno minoris-Salvinion natantis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Lemno minoris-Salvinion natantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Lemnetalia minoris ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Lemno minoris-Salvinion natantis

  Ass.Lemno minoris-Salvinietum natantis