(zespół) Ass.Lemno minoris-Salvinietum natantis (Slavnić 1956) Korneck 1959

Lemno minoris-Salvinietum natantis
03.09.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Lemno minoris-Salvinietum natantis
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lemno minoris-Salvinietum natantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Lemno minoris-Salvinietum natantis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lemno minoris-Salvinietum natantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Lemno minoris-Salvinion natantis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Lemnetalia minoris ⇒ ChCl.