atlas-roslin.pl

(związek) All.Lemnion minoris(R.Tx. 1955) de Bolos et Masclans 1955 [🔉 lem·ni·on mi·no·ris]

zbiorowiska drobnych rzęs
Lemnion gibbaeR.Tx. et Schwabe-Braun in R.Tx. 1974 (*) · Lemnion minorisW. Koch et R. Tx. 1955 · Lemno minoris-Salvinion natantisSlavnić 1956 (*) · Riccio-Lemnion trisulcaeR.Tx et Schwabe-Braun in R.T x. 1974 (*)
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Jeden z dwóch związków przyjętych w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ w obrębie klasy Cl.Lemnetea minoris. [MS (2024-1-18)]
• (*) W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zespoły te są ujęte w 3 związkach, które pozostawiłem (by nie tracić informacji) umieszczając je w hierarchii poniżej związku All.Lemnion minoris (w systemie przyjętym przez /Ratyńska et al. (2010) [229]/ są to po prostu synonimy). [MS (2024-1-18)]
Bardzo nisko zorganizowane zbiorowiska wodne, przeważnie jednowarstwowe, skrajnie ubogie florystycznie, pleustonowe (drobne rośliny unoszące się na powierzchni wody) zgrupowania rzęs, drobnych paproci i wątrobowców wodnych. Zespoły są wyróżniane na podstawie dominującego gatunku.

space

Czasem zbiorowiska te występujących w kompleksie z wyżej zorganizowanymi ugrupowaniami roślin wodnych lub szuwarów, stanowiącymi osłonę przed falowaniem.

space

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Lemnion minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Lemnion minoris — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Lemnion minoris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Lemnetalia minoris (zbiorowiska rzęs itp.) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji