atlas-roslin.pl

(związek) All.Arabidion coeruleaeBr.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

zbiorowiska na wilgotnym żwirku wapiennym
Odpowiada siedlisku „nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne (6170)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Arabidion coeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arabidion coeruleae — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Arabidion coeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji