atlas-roslin.pl

(związek) All.Arabidion coeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

odpowiada siedlisku „nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne (6170)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Arabidion coeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arabidion coeruleae — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Arabidion coeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arabidetalia coeruleae

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Arabidion coeruleae

  Ass.Saxifragetum wahlenbergii
  
  Ass.Salicetum retuso-reticulatae