takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla fissa Günther et Schummel

przywrotnik rozcięty