atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Salicetum retuso-reticulatae Br.-Bl. 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum retuso-reticulatae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salicetum retuso-reticulatae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum retuso-reticulatae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arabidion coeruleae ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arabidetalia coeruleae

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae