atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Saxifragetum wahlenbergii Pawł. et Stecki 1928

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Saxifragetum wahlenbergii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Saxifragetum wahlenbergii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Saxifragetum wahlenbergii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arabidion coeruleae ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arabidetalia coeruleae

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae