(rząd) O.Arabidetalia coeruleae Rübel 1933

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Arabidetalia coeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arabidetalia coeruleae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Arabidetalia coeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Arabidetalia coeruleae

  All.Arabidion coeruleae
  
    Ass.Saxifragetum wahlenbergii
    
    Ass.Salicetum retuso-reticulatae