wyki krótkoszypułowe

na stronie: góra foto-idx klucz dół • w atlasie: Vicia (wyka)kl 7604+ uwagi

cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Vicia (wyka)]
  
bez wąsów, z kończykiem (↓nie)
Vicia faba ssp. minor
kwitnące rośliny
Vicia faba ssp. minor
kwiaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kwiaty duże, białe z czarnoplamistymi skrzydełkami, po 2-4(6) w kątach górnych liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Vicia faba (wyka bób)
syn. Faba vulgaris · takson uprawiany
  Często uprawiana w ogrodach na jadalne nasiona i na skalę przemysłową na polach, czasem dziczejąca.
  
  
drobne rośliny o wiotkiej łodydze (↑nie) (↓nie)
Vicia lathyroides
Vicia lathyroides (wyka lędźwianowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Liście bez wąsów lub ze szczątkowym wąsem i z 1-3 parami małych listków, do 14 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Vicia lathyroides (wyka lędźwianowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche, nasłonecznione murawy na piaskach, ugory, pobocza dróg, bez zwartej roślinności. Na lekkich glebach obojętnych i kwaśnych.
  
  
rośliny większe, liście z wąsem (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Kwiaty 10-25(35)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
  
    
łodygi sztywne, grube, wzniesione (↓nie)
Vicia narbonensis (wyka narbońska)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Liście z (1)2-3(4) parami listków; listki 15-30mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Vicia narbonensis (wyka narbońska)
takson nie ujęty w czekliście 2002
  W cieplejszych rejonach Europy uprawiana jako roślina paszowa, jej nasiona mają wysoką zawartość białka.
    
    
łodygi wiotkie, pokładające się lub wspinające się (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Liście z (2)3-8(11) parami listków; listki 0.5-11(15)mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
    
      
ząbki kielicha ±równej długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
      
        
korona jasnożółta (↓nie)
Vicia grandiflora
Vicia grandiflora (wyka brudnożółta)
Vicia grandiflora (wyka brudnożółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Listków 3-7 par, ±eliptyczne lub sercowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Vicia grandiflora (wyka brudnożółta)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Kserotermiczne murawy, zakrzaczenia, prześwietlone miejsca w lasach, przydroża, miejsca ruderalne. Na glebach różnego typu w miejscach suchych, nasłonecznionych, ciepłych.
        
        
kwiaty czerwonofioletowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Znaczek bez obrzeżenia, zajmuje 1/8-1/5 obwodu nasiona.
        
          
listki wąskie (↓nie)
Vicia angustifolia (wyka wąskolistna)
Vicia angustifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Kwiaty 10-15mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
Vicia angustifolia (wyka wąskolistna)
wystepowanie
wyka jara · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, pola, zarośla, lasy, polany, przydroża, miejsca ruderalne. Na glebach różnego typu; preferuje stanowiska nasłonecznione, ciepłe, suche.
          
          
listki szersze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
· Kwiaty (13)16-25(35)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
          
            
kwiatostan niemal siedzący (↓nie)
Vicia sativa (wyka siewna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Listki odwrotniejajowate, podługowate, klinowate, odwrotniejajowato-klinowate, odwrotnie lancetowate lub sercowate, 5-8mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Vicia sativa (wyka siewna)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Często uprawiana roślina paszowa, dziczejąca: chwast w uprawach, łąki, ugory, nasypy, pastwiska, przydroża, zakrzaczenia, tereny ruderalne, trawniki. Głównie na glebach ciężkich, w miejscach nasłonecznionych lub półcienistych, suchych.
            
            
szypułki kwiatostanu dość długa (↑nie)
Vicia bithynica
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Listki podługowato lancetowate do jajowatych.
  Rzadko zawlekana.
            
      
górne ząbki kielicha krótsze od dolnych (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
      
        
żagielek górą owłosiony (↓nie)
Vicia pannonica (wyka pannońska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· Przylistki całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Vicia pannonica (wyka pannońska)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, miedze, przydroża, ciepłe murawy, tereny ruderalne. Na różnych glebach w miejscach suchych, nasłonecznionych, ciepłych.
        
        
żagielek górą nagi (↑nie)
        
          
bylina (↓nie)
Vicia sepium (wyka płotowa)
Vicia sepium (wyka płotowa)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Liść z 3-9 parami listków, szeroko-eliptyczne do odwrotniejajowatych (u odmiany var. montana jajowato-lancetowate).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Vicia sepium (wyka płotowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek z szeroką amplitudą ekologiczną. Łąki, zarośla, prześwietlone lasy i ich skraje, łąki, przydroża, miedze. Na glebach różnego typu, przeważnie głębokich, na stanowiskach półcienistych i nasłonecznionych.
          
          
jednoroczne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Listki podługowate, podługowato lancetowate do lancetowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
          
            
kwiaty żółte (↓nie)
Vicia lutea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Żagielek wyraźnie dłuższy od skrzydełek i łódeczki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Vicia lutea
efemerofit
  Rzadko zawlekana w miejscach ruderalnych.
            
            
kwiaty dwubarwne (↑nie)
Vicia melanops
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Żagielek niewiele dłuższy od skrzydełek i łódeczki.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
  Rzadko zawlekana.